Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Klimatická změna III.

6. 04. 2017 10:30:45
Na konci 20. století se problematika změny zemského klimatu stala nejen otázkou čistě vědeckou, ale také společenskou, ekonomickou a politickou.

Postupně se vytvořily dva extrémní tábory a mezi nimi střední cesta. První krajní tábor radikálních ekologů klade veškerou vinu za klimatické změny pouze na rub člověka. V jeho očích je hříšníkem každý, kdo jezdí autem, nebo letí letadlem. Ve svých postojích je až přehnaně altruistický. Zapomíná, že i člověk má v přírodě své místo a právo na životní prostor, stejně jako jiné biologické druhy.

Druhý tábor tvoří hlavně ekonomičtí technokrati, kteří vše poměřují finančním ziskem. Zpochybňují buď celý fakt klimatické změny, či významnější účast lidské činnosti na ní. V ekologii vidí něco, co snižuje ekonomický růst. K přírodě často mají tito lidé sobecký a kořistnický vztah. Mnohdy nechtějí připustit fakt, že ne člověk, ale příroda je stále ta, kdo je tady pánem.

Já jsem stoupencem střední cesty. Na klimatických změnách se podle mého názoru podílí jak člověk, tak samotná příroda. Člověk má právo si brát z přírody co potřebuje, stavět svá sídla a budovat techniku. Nemá však právo ničit přírodu přes tuto mez. Naopak naším úkolem je dbát o blaho celé biosféry.

Devastace přírody lidskou činností je dnes již obecně přijímaný fakt. Četné aktivity na různých úrovních, které se snaží ekologické problémy řešit, jsou faktem také. Jak již to tak u lidí bývá, některé z nich jsou vedeny upřímnou snahou přírodě pomoci, jiné vychytralostí. Díky státním dotacím se v současnosti stal z ekologie i docela výnosný byznys. V následujících řádcích bych se chtěl věnovat některým přístupům, s pomocí kterých se lidstvo snaží čelit hrozbě klimatické změny. Nejdříve zmíním tři přístupy, které považuji spíše za mylné. Poté tři přístupy, které naopak považuji za pro přírodu prospěšné.

Ekologické zdanění

Za ekonomický nástroj boje s klimatickými změnami se považuje vyšší zdanění znečišťovatelů ovzduší v podobě emisních povolenek, nebo zvláštní uhlíkové daně. Zvlášť emisní povolenky velmi připomínají systém středověkých odpustků, kdy se lidé vykupovali ze svých hříchů.

Boj s klimatickými změnami vyšším zdaněním producentů skleníkových plynů považuji za věc problematickou a diskutabilní. Vede k zvýšení cen výrobků a služeb. Aby nezvýhodňoval některé výrobce, musela by daň být zavedena celosvětově. Další otázkou je efektivní využití takto získaných peněz pro skutečně smysluplné ekologické projekty. Neskončilo by to vše tak, že nová daň by v podstatě opět vedla především k přerozdělení bohatství od chudší většiny populace k té bohatší?

Biopaliva

Biopaliva představují biologickou hmotu, jejíž spalování má být více ekologické, než běžných fosilních paliv. Bohužel se brzy zjistilo, že tomu tak není. Již řadu let je zřejmé, že souhrn všech ekologických škod spojených s jejich získáváním převyšuje jejich užitek.

Mimoto se rozšířením pěstování plodin na výrobu biopaliv snížil podíl půdy pro pěstování rostlin pro výrobu potravin a celosvětově se zvýšily ceny potravin. Opět se ukázalo, že v kauze biopaliv jde hlavně o byznys, na kterém vydělávají především její producenti, využívající státní dotace pro jejich výrobu.

Jaderná energetika

Výhodou jaderných elektráren oproti tepelným je v odstranění škodlivých zplodin vzniklých spalováním ropy, uhlí či zemního plynu.

Nevýhodou však kromě nenulového rizika jaderné havárie je především radioaktivní odpad, který se stává netoxickým až po statisících a miliónech let. Můžeme s jistotou říci, že dosud bezpečný sklad vyhořelých palivových článku nemůže být poškozen při nějaké místní či planetární katastrofě za 100000 let a radioaktivní materiál se nedostane ven? Zkrátka považuji jadernou energetiku za příliš rizikovou, a proto jí nepovažuji za vhodné řešení.

Horká fúze, kdy se energie uvolňuje syntézou jader atomů při teplotách milionů stupňů, považuji díky řadě technických problémů za nereálnou cestu efektivní výroby energie i ve vzdálenější budoucnosti.

Omezení počtu lidí na Zemi

Za základní příčinu ekologických problémů považuji přemnožení lidského rodu. Počet lidí nyní více než čtyřnásobně převyšuje optimum. To má následky v podobě nadměrné těžby nerostných surovin a potřeby zemědělské půdy na straně jedné, velkého množství produkce odpadů a exhalátů na straně druhé.

Nic by tedy nepomohlo Zemi více, než dobrovolné snížení lidské porodnosti, především v rozvojovém světě. Cíle by mohlo být dosaženo pomocí ekonomických nástrojů, které by ekonomicky preferovalo jedno dítě, jako v Číně. Bohužel je to v dnešní době nereálné. A tak k snížení lidské populace dojde pravděpodobně nedobrovolně. Příroda zná několik mechanismů, jak toho dosáhnout. Jen tak mimochodem. Zaznamenali jste slova papeže Františka, který před dvěma roky při návštěvě Asie vyzval věřící, aby se nemnožili jako králíci?

Snížení spotřeby masa

Uvedl bych nyní několik čísel. Na produkci 1 tuny hovězího masa potřebujeme asi 20 tun vysoce kvalitního krmiva. Plocha 2ha uživí jednoho masožravce nebo 14 vegetariánů.

Jinými slovy je přechod na vegetariánskou stravu nejen etické ve vztahu ke zvířatům, zdravotně prospěšné ke svému tělu, ale i vysoce ekologické k celé přírodě.

Přechod na čistou energii

Žádoucí jsou jistě jak energeticky úsporné technologie a výrobky, tak ekologicky čistší způsoby získávání energie, jako je energie Slunce, větru, zemského nitra, vodních toků a mořských vln.

Velmi vhodné však by bylo především oprášit teorie Nikoly Tesly a jeho pokračovatelů, kteří pravděpodobně našli způsob, jak využít všudypřítomné energie nulového bodu.

Každý z vás čtenářů jistě zaznamenal úniky materiálů ze štábu Demokratické strany USA, zveřejněné serverem Wikileaks. Součástí zveřejněných materiálů byl i dopis od bývalého astronauta Edgara Mitchella Obamovu poradci a šéfovi předvolební kampaně Clintonové Johnu Podestovi, svědčící o tom, že v politickém zákulisí se na rozdíl od veřejné sféry o možnosti využití této energie diskutuje. Zajímavé je i to, že z publikovaných emailů vyplývá, že technologie by mohla být získána od spřátelených mimozemšťanů ovšem za předpokladu, že upustíme od válečného násilí na Zemi i ve vesmíru.

Drahý Johne,

jak se rok 2015 vyvíjí, dozvídám se, že v únoru opustíš státní správu. Je naléhavě nutné, abychom se dohodli na datu a čase setkání, kde budeme diskutovat o odhalení a Energii nulového bodu (ENB). Ideální by bylo setkat se co nejdříve po Tvém odchodu ze státní správy.

Má katolická kolegině Terri Mansfield tam bude taky, aby nás seznámila se současným stavem znalostí Vatikánu o ETI (mimozemské inteligenci).

Další kolega pracuje na nové vesmírné smlouvě zahrnující Rusko a Čínu. Nicméně vzhledem k extrémnímu zásahu Ruska na Ukrajině věřím, že musíme usilovat o jinou cestu k míru ve vesmíru a ENB na Zemi.

Setkal jsem se 4. července na misi USA v Ženevě s přítelkyní z dětství prezidenta Obamy z Honolulu, americkou velvyslankyní Pamelou Hamamoto a stručně jsem jí poreferoval o energie nulového bodu (ENB). Věřím, že ji můžeme získat (přesvědčit), aby prezentovala naši práci prezidentu Obamovi.

Oceňuji pomoc Eryn při domlouvání našeho setkání s Terri.

S pozdravem Edgar Mitchell

Co k tomu dodat? Snad myšlenky Nikoly Tesly o možnosti získávat čistou a zcela ekologickou energii.

Energie, kterou jsem nabízel, byla čistá a nezasahovala do rovnováhy v přírodě. Postavíme-li se dnes proti této energii, budoucnost nás obviní. Zemi obepíná energetické pole, které zásobuje energie například moře, větru, dále třeba sluneční energie atd. A tato celková energie je zde stále, je jí dost bez toho, aniž bychom něco ničili nebo pálili atd. Mohli bychom z ní v podstatě těžit neomezeně. Toto jsem dokázal, teď to musíme jenom uvést do praxe...

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Biopalivo

Proč nejíst maso, Avatar 1996

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/1766

---pokračování příště---

Autor: Petr Bajnar | čtvrtek 6.4.2017 10:30 | karma článku: 11.04 | přečteno: 353x

Další články blogera

Petr Bajnar

Malá předvolební úvaha

Komu dát hlas v blížících se volbách? Tuto otázku si jistě klade v těchto hodinách a dnech řada občanů ČR.

18.10.2017 v 18:07 | Karma článku: 6.85 | Přečteno: 356 | Diskuse

Petr Bajnar

Zápisky z cesty po Řecku II.

I antický starověk měl stejně, jako měl a má nejen křesťanský svět své náboženské poutě a poutní místa. K těm nejvýznamnějším v Řecku patřila pouť do Epidaura, kterou každoročně podnikalo tisíce Řeků.

24.9.2017 v 13:00 | Karma článku: 11.43 | Přečteno: 368 | Diskuse

Petr Bajnar

Zápisky z cesty po Řecku I.

Zemi, kterou jsem si letos vybral, jako cíl dovolené se stalo Řecko, které je považováno za kolébku naší evropské civilizace.

23.9.2017 v 14:44 | Karma článku: 14.49 | Přečteno: 458 | Diskuse

Petr Bajnar

Cesta do mysli korejského diktátora

Jedním z krizových momentů nejen tohoto roku je bezesporu situace kolem Severní Koreje, ve které stále vládne tuhý komunisticko-nacionalistický režim.

4.9.2017 v 18:37 | Karma článku: 15.68 | Přečteno: 577 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Tekoucí písek – dá se v něm utopit?

Původně pevná země se najednou otevře, aby spolkla dům. Fikce nebo realita? Tekoucí písek je skutečně schopný pohltit celé domy. Dá se v něm utopit? (délka blogu 3 min.)

19.10.2017 v 8:00 | Karma článku: 19.01 | Přečteno: 406 | Diskuse

Pavel Suk

Mochovce – jaderná elektrárna, nebo past na peníze

Dnešní článek bude věnován slovenské jaderné elektrárně Mochovce, která je ve výstavbě již od roku 1981. Podle plánů měly být v komplexu 4 jaderné reaktory VVER-440 ale během let došlo k událostem, které vedly ke zpoždění výstavby

18.10.2017 v 20:02 | Karma článku: 9.07 | Přečteno: 247 | Diskuse

Marián Kapolka

Polemiky o evolúcii-8.Bunkový genóm ako báseň. Posunieme „hranice“ života?

Ukázalo sa, že na procesy genetických zmien je možné, ba nutné, aplikovať princípy informatiky a kombinatoriky. Aké sú niektoré závery týchto empirických vied pre biológiu? - Je živá už molekula RNA? Kde vlastne začína život?

16.10.2017 v 17:08 | Karma článku: 5.98 | Přečteno: 84 | Diskuse

Jan Fikáček

Dnešní fyzice trochu chybí.... fyzika, aneb proč je matematika někdy fyzikálně slepá

Matematika je náš nejlepší "smysl", kterým vidíme nejhlouběji do světa elementárních částic, či nejostřeji do minulosti vesmíru. Tento superiorní "smysl" má ale, bohužel, i své "optické klamy" a nedostatky.

16.10.2017 v 9:07 | Karma článku: 19.96 | Přečteno: 508 | Diskuse

Dana Tenzler

Proč jsou stopy v mokrém písku nakrátko suché?

Když se procházíte po mokrém písku, můžete si všimnout zajímavého jevu. Písek, na kterém právě stojíte, se zdá být světlejší a sušší než zbytek pláže. Je to trik nebo optický klam? (délka blogu 5 min.)

16.10.2017 v 8:00 | Karma článku: 23.18 | Přečteno: 518 | Diskuse
Počet článků 368 Celková karma 12.11 Průměrná čtenost 1484

Jsem obyčejný člověk, který se zajímá o filozofii, vědu i o společenské dění.Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.